سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس نوشت:

میخواهم در هواىِ خوب احساس شعف کنم

میخواهم تنفس زمین را احساس کنم و باران را

(شل سیلور استاین)

ولى اینروزها نمیشود ،که نمیشود.پس به شما دوستان عزیز لبخند میزنم تا فراموش نکنیم لبخندها هزار بار بهتر از اشکهاى حسرت هستند و براى همه آروزىِ سلامتى دارم ،مراقب باشید،ماسک بزنید و گاهى زیرِ ماسک لبخند بزنید.

سحر جعفری جوزانی