مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:

بزودی شام ایرانی یادت نره ازتمامی عزیزانی که بمن لطف دارن وپیامهای محبت امیز گذاشتن بی نهایت سپاسگزارم.

 

مریم امیرجلالی