ارسلان قاسمی با انتشار این عکس نوشت:

‌‎سرمون تو همون گوشیامون باشه خیلی بهتره ازین ِ که تو زندگی همدیگه باشه

فامیل دور 

 

ارسلان قاسمی