«گرینت» بازیگر نقش «رون ویزلی» در مجموعه هری پاتر توانست رکورد جهانی کسب یک میلیون فالوور طی کمترین زمان در اینستاگرام را بشکند.

دنبال کنندگان صفحه او پس از 4 ساعت و یک دقیقه، هفت رقمی شد. این رکورد پیش از این با 4 ساعت و 44 دقیقه در اختیار «اتنبرو» مستندساز و طبیعت شناس مشهور بریتانیایی بود.