پردیس احمدیه با انتشار این عکس نوشت: اینکه خدا یه دل بزرگ بهت داده اول و بعد بقیه چیزا رو خیلى شکر داره که تو هم همیشه شاکرى

جات تو قلب مونه

تولدت مبارک

#٢٦ابان

پردیس احمدیه