تصویری از داریوش فرضیایی، مجری محبوب برنامه های کودک را مشاهده می کنید.

 

داریوش فرضیایی