به گزارش افکارنیوز،

شراره رخام با انتشار این عکس نوشت: پایان فیلمبرداری فیلم "اپاتان "

خسته نباشین همکاران و مهربونهای دوست داشتنی ام ، امیدوارم این فیلم باعث افتخار تک تکمون بشه.

 

شراره رخام