سعید شیخ زاده با انتشار این عکس نوشت: فیلم سینمایی شقایق ١٣٧٠

همراه با امین تارخ یکی از بازیگران کاربلد و دوست داشتنی که در کنارش باید آموخت هم درس هنر و هم رفتار هنرمندانه . فیلم شقایق یکی از بهترین تجربه ها و خاطرات خوبیه که همچنان وقتی با لذت بخش فکر میکنم .

کارگردان : مجید قاری زاده

سعید شیخ زاده