فلور نظری با انتشار این عکس نوشت:

در شب اول شام ایرانی منزل بهاره رهنما

امید که این برنامه رو ببینید و بتونه لحظاتی مفرح براتون بوجود بیاره ، برای همه ی شما ارزوی سلامتی می کنم .

شام ایرونی