شیوا خسرومهر با انتشار این عکس نوشت:

آدم‌ها

می‌آیند

خاطره‌هایشان را جا می‌گذارند

و می‌روند‌‌!

آدم‌ها

روزی می‌آیند، 

تمام برگ‌های تقویم، بهار می‌شود...

روزی می‌روند

و چهارفصل پاییز را

با خود نمی‌برند‌‌!

آدم‌ها

وقتی می‌آیند

موسیقی‌شان را هم با خودشان می‌آورند...

ولی وقتی می‌روند

با خود نمی‌برند‌‌!

آدم‌ها

می‌آیند

و می‌روند،

ولی

در دل‌‌تنگی‌هایمان‌‌...

شعرهایمان...

رؤیاهای خیس شبانه‌مان... می‌مانند‌‌‌!

جا نگذارید! 

هر چه را که روزی می‌آورید را با خودتان ببرید‌!

وقتی‌که می‌روید

دیگر

به خواب و خاطره‌ی آدم برنگردید...

شیوا خسرومهر