رزیتا غفاری در اینستاگرامش نوشت:

هر چه تبر زدی مرا..

زخم نشد، جوانه شد..

رزیتا غفاری