معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت: باشکوه است #خزان روزی

#پرواز می کنیم برفراز اینهمه #رنگ من و تو و یک دنیا #عشق................

۹۹/۸/۲۷

معصومه کریمی