الهام پاوه‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: برای کشتن یک پرنده، یک قیچی کافیست.

لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی.

پَر هایش را بزن....

خاطره پرواز با او کاری‌ می‌کند که خود را به ته دره پرت کند.

پی‌نوشت: نویسنده متن را نمی‌شناسم

عکس را ۱۷ سال قبل رفیق قدیمی #پیام_ایرایی برداشته وبرایم فرستاد ‌امروز به اشتراک گذاشت.این عکس‌ها کمترین خوبی که داره با مقایسه یه عکس تازه از اتهامات متعدد برای جراحی صورت تبرئه می‌شوم!

اما خاطراتش... مرور هفده سال مثل همان خاطره‌ی پرواز است در روزگاری که نفس کشیدن راحت و قدم زدن آرزویت شده چه رسد به پرواز....

ممنون پیام عزیز امیدوارم هرچه زودتر خبر سلامتی کاملت از #کرونا را بهمون بدی...اینم یه فایده داشته که افتادی به آرشیو گردی و مرور اون روزگار و خاطرات....

چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹

پاییزی که اصلا دوست داشتنی نبود به ماه آخر می‌رسد..

الهام پاوه نژاد