امیر مقاره، خواننده جوان گروه ماکان بند با انتشار تصویری از خود در صفحه شخصی اینستاگرامش برای مخاطبین روز خوشی را آرزو کرد.

 

امیر مقاره ماکان بند