مهران احمدی با انتشار این عکس این شعر از مولانا را نوشت:

«هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر

ارام تر از اهو بی باکترم از شیر

هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر

رنج از پی رنج اید زنجیر پی زنجیر

مولانا »

احمد مهرانفر