بهمن هاشمی گوینده و مجری با سابقه تلویزیون با انتشار این عکس از تلاشش برای اینکه خودش باشد نوشت.


بهمن هاشمی