بهرام رادان با انتشار این عکس نوشت:

«آبان هم به روزای آخرش رسیده .محبوبترین ماه سال برای من... البته قاعدتا بعد از اردیبهشت  آخر هفته خوبی داشته باشید.»

 

بهرام رادان