فلور نظری با انتشار این عکس نوشت:

«و شب سوم و دوستان عزیزم در منزل من که قدومشون عزیز بود و خواهد بود چه شبی و چه خاطراتی ، که البته ایندفعه این خاطرات تنها برای خودمون نبود با شما عزیزان ِ جان هم قسمت کردیم و ان شا الله خواهید دید زندگی را دریابید لحظات به سرعت در گذر هستند و ما اصلا وقتی برای هدر دادن نداریم تا می توانیم عشق بدیم و دوست بداریم عشق بگیریم و دوست داشته بشیم ، برای همه آرامش آرزو می کنم خداوند دو دستی نگهتون داره و حفظتون کنه آمین

تم شب من : سرخابی ، سبز بود.»

فلور نظری