آیشواریا این عکس خانوادگی را به مناسبت تولد ۹ سالگی دخترش به اشتراک گذاشت.

 

آیشواریا