نیما کرمی، مجری با سابقه برنامه‎های تلویزیونی با انتشار تصویری جالب از فرزندش در صفحه اینستاگرام نوشت:

"وی اینگونه و درازکشیده بر روی میز کارتون نگاه میکنه"

 

پست جدید نیما کرمی