فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت: من اینجا بس دلم تنگ‌ست

و هر سازی که می‌بینم بدآهنگ‌ست. بیا ره‌توشه برداریم، قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم، ببینیم آسمانِ "هر کجا" آیا همین رنگ‌ست؟ مهدی اخوان ثالث

 

فاطمه هاشمی