فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشت:  قدر فرشته های خدا بر روی زمین رو بدونیم .. روز جهانی کودک مبارک 

برای تمام کودکان جهان ، دنیایی پر از صلح و آرامش و عشق آرزومندم 

فدای دل مهربون همتون خدا 

فقیهه سلطانی