کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: یک روز، چشم باز می‌کنی و می‌بینی عزیزترین آدمِ زندگی‌ات دیگر نیست!

کسی که تا دیروز خیال می‌کردی همیشه برایِ داشتنش و برایِ دوست داشتنش، فرصت هست،

کسی که فکرش را هم نمی‌کردی، رفتنی باشد ...

به همین سادگی، آدم‌ها می‌روند،

و جایِشان، برایِ همیشه خالی می‌مانَد!

عزیزانت را همین ثانیه دوست داشته باش،

همین ثانیه قدرِشان را بدان،

و همین ثانیه، در آغوشِشان بگیر.

منتظرِ هیچ فردا و روزِ مبادایی نباش!

چه آدم‌ها که با زخمِ سکوت و تنهایی، رفتند،

چه دل‌ها که تا ابدیتِ تاریخ، شکسته ماند،

و چه دوستت دارم‌‌ها که تا همیشه، میانِ حنجره‌هایِ زمان، گیر کرد.

" مبادا "؛ یعنی امروز، یعنی الان، یعنی همین لحظه!!!

کمند امیرسلیمانی