بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت: انسان ها از روز خلقت ،

هر یک دارای عقاید و افکار خاص خویش بوده اند .

این عقاید و افکار در طرز برخورد و رفتار آدمی نیز تاثیر فراوانی دارد .

یکی از مهم ترین و پراهمیت ترین خصلت های انسان ،

《 ظرفیت 》او می باشد 

ظرفیت انسان ها ، ریشه در محیط اطراف او دارد .

ممکن است شخصی ظرفیت بالا و شخصی دیگر ،

ظرفیتی پایین داشته باشد 

اگر بخواهیم ظرفیت‌ خود را بالا ببریم ،

باید به بازسازی روح و شخصیت خویش یا همان خودسازی بپردازیم

و مسیر تکامل و بزرگی را طی کنیم ...

تا از قدرت و نیروی اراده بیشتری برخوردار شویم .

در واقع به هر میزان که از نظر معنوی رشد می کنیم و بزرگ می شویم ،

کارهای بزرگتر و شریف‌تری نیز انجام خواهیم داد 

بابک جهانبخش