فریبا کوثری، هنرپیشه شناخته شده سینما و تلویزیون به مناسبت سالروز تولدش پستی را در اینستاگرام منتشر کرد

فریبا کوثری نوشته است:

"می خواهم به اتفاقاتِ خوبِ نیفتاده ، اعتماد کنم

و ایمان داشته باشم که یکی از همین روزها خواهند افتاد

درست لابلای مشغله هایی که از سر و کولِ روزمرگی هایم بالا می روند ،

در دلِ نگرانی هایی که حوالیِ باورهایِ من ، جا خوش کرده اند ،

و در اعماقِ خستگی هایِ مفرط و تکراری ام

اتفاقاتِ خوب ، خواهند افتاد ،

و من دوباره شبیهِ کودکی ام ؛

لبخند خواهم زد...

روز ها گذشت..!

کودکی‌مان...

نوجوانی‌مان...

و کسی نبود به یادمان آورد!

این روز ها که در پسِ رویای بزرگسالی گذراندیم

چیزی جز، زندگی واقعی نبود...

بزرگ شدیم!

اما روحمان دل تنگِ خنده هایی ماند،

که در رویای بزرگ سالی گمشان کردیم"

تولد فریبا کوثری