دانیال عبادی با انتشار این عکس نوشت:

سلام دیروز اصفهان بودم واسه برنامه زنده رود البته واسه بار سوم...، 

اما این دفعه یه حال دیگه ای بود تو برنامه کلا... خواستم از همه مردم مهربون و مهمان نواز اصفهان تشکر کنم بابت این همه خوبی و مهربونیتون دم همتون گرم

دانیال عبادی