گوهر خیراندیش با انتشار این عکس نوشت: متأسفانه عزیزى را از دست دادیم “ چنگیزِ جلیلوند" همشهرى نازنینم که در سالِ گذشته افتخار داشتم در سریال ِ " هیولا " نقش همسر ایشان را بازى کنم.

.فکر نمیکردم بیمارى " کرونا " بتواند او را از پاى درآورد.چرا که سلامت شاد و پر از شور ِ زندگى بود . افسوس و صد افسوس.

میدانم که همه شما با صداى ایشان بروى بازیگران بزرگِ سینماى ایرانِ و دنیا خاطراتِ بسیارى دارید . به مردم هنر دوست ایران و خانواده محترمشان تسلیت میگویم.

پ.ن : کودکى فرهادِ اصلانى رانوه نازنین استاد" مجید انتظامى" فرزند" گلنوشِ" جانم بازى کرد.

گوهر خیراندیش