بیژن بنفشه‌خواه با انتشار این عکس نوشت: فیلم سارقین عتیقه

کارگردان :متین اوجانی

تهیه کننده:حمید دشتی

عکاس:حسین کمالپور

بیژن بنفشه خواه