امید حاجیلی با انتشار این عکس نوشت: امید مانند ستونی است که جهان را سرپا نگه میدارد.

البته جناب #پلینیوس_دوم منظورشون من نبودم

 

امید حاجیلی