سینا شعبانخانی با انتشار این عکس نوشت:

سالگرد «ما» شدنمون مبارکمون باشه خانومم زمان داره می گذره و کنار هم پیچ و خم جاده روزگار رو می بینیم و هر چی بیشتر عبور می کنیم بیشتر می فهمیم که زندگی همین جاده است و مقصدی وجود نداره. همسفر،هم مسیر،رفیق،همسر،عشق دوستت دارم.

سینا شعبانخانی