انتشار تصویری از سریال خانه امن توسط الیکا عبدالرزاقی را در صفحه شخصی این بازیگر مشاهده می نمایید.

همسر امین زندگانی در صفحه شخصی خود برای سیما تیرانداز در سریال خانه امن و ادامه راه بازیگری آرزوی موفقیت کرده است.

الیکا عبدالرزاقی