پیمان طالبی، مجری شناخته شده برنامه «طبیب» که از شبکه سه سیما پخش می‎شود با انتشار تصویری از خود در صفحه اینستاگرامش نوشته است:

"پیمان : دنیا دنیا پیمان؟؟؟

پیمان : دنیا دنیا پیمان؟؟

پیمان : دنیا میشنوى صداى منو؟

دنیا : پیمان به گوشم 

پیمان : کى قراره حالمون خوب شه ؟

دنیا : .......؟

پیمان : ممنون تمام..

پ . ن : اگر میتونست باهامون حرف بزنه ، جوابش چى بود؟"

 

صحبت های پیمان طالبی با دنیا