روشنک گرامی با انتشار این عکس نوشت:

سومین روز از زندگى در مه.

امیدوارم حال هیشکى بد نباشه، خبراى بد نشنویم ،همه در سلامت کامل باشن، هرروز دیگه نگران خانواده و دوستامون نباشیم، امید که زود برسه اون روز

#کرونا_را_جدى_بگیریم

آرزوى #سلامتى براى #پرویزپورحسینى

#تسلیت به خانواده ى بزرگ#چنگیز_جلیلوند

روشنک گرامی