افشین زی نوری با انتشار این عکس نوشت:

داشتم این عکس رو نگاه میکردم دیدم طی این سالها چه عزیزانی رو دوبلاژ ایران از دست داد ، روح همه شون شاد و خدا حفظ کنه باقی عزیزان رو .

مهین بزرگی

حاجی عسگری

مهدی آرین نژاد

عباس سعیدی

بیژن علیمحمدی

ولی ا.. مومنی

احمد رسول زاده

اصغر افضلی

حسین عرفانی

حسین لنگرودی

بهرام زند

اصغر بیچاره

عباس سلطانی

محمد علی فردین

و چنگیز جلیلوند .

عکس سال ۱۳۷۷

مکان انجمن گویندگان فیلم.

زی نوری