آتیلا پسیانی با انتشار عکس های فوق نوشت:

  محله برو بیا

سال ۱۳۶١

نویسنده : بیژن بیرنگ

کارگردان : داریوش مودبیان

بازیگران : فردوس کاویانى ، محمود جعفرى ، رضا ژیان ، حمید جبلى ، اکبر عبدى، فاطمه معتمد آریا ، آتیلا پسیانى ، فاطمه نقوى ، حسین افصحى ، غلامحسین لطفى ، مجید بوذرى ، مریم بىذرى ، مونا بوذرى

عکاس : علیرضا صادق نژاد ، رحیم جلودار

محله برو بیا