امیرحسین فتحی پسر کارگردان شهرزاد حسن فتحی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 

امیرحسین فتحی