پورنگ پورحسینی فرزند مرحوم پرویز پورحسینی در صفحه شخصی خود درباره اطلاع رسانی مراسم پدر خود گفت: «پدر طی روزهای آینده در کنار مادری که استاد هنر عشق ورزیدن خواهد بود آرام خواهد گرفت.»

او ادامه داد: «از همه عزیزان تشکر می کنیم و متاسفیم که در این شرایط نمی توانیم به شکلی مطلوب پاسخ گوی مهر و لطف‌تان باشیم. از تمامی دوستان اقوام خواهش می‌کنیم که در مراسم خاکسپاری پدر شرکت نکنند.»

پورنگ پورحسینی تاکید کرد: «ایران عزیز ما روزهای پردرد و دشواری را می‌گذراند و از شما خواهش می‌کنیم با رعایت ملاحظات خاص این روزها به کادر درمان برای عبور از این بحران کمک نمایید. ما پس از عبور از این روزهای دشوار و محتملا در هشتادمین زادروز پدر، گرد هم خواهیم آمد و بزرگداشتی شایسته وجود نازنین او و هنری که دلبسته آن بود برگزار خواهیم کرد.»