برخی بازیگران با انتشار استوری‎هایی در صفحه‎های خود، سالروز تولد همکارانشان را تبریک گفتند.

مهرداد صدیقیان ، تولد سروش صحت را این گونه تبریک گفت:

تبریک تولد هنرمندان