دیبا زاهدی بازیگر سریال بوم و بانو با انتشار این عکس نوشت:

«وقتی هنوز به دنیا نیومدیم،در ماه های اخر دوران جنینی،ساختار مغز انقدر تکامل پیدا می کند که نوزاد می تواند درکی از محیط پیرامون خود را داشته باشد و در ناخوداگاهش حک کند.

همه ی ما قبل از تولد تصویری مبهم و زیبا از یکی رابطه ی بی نظیر و فرا زمینی در ناخوداگاهمون داریم و در رحم مادر اوج امنیت و اتصال را تجربه می کنیم.

بهترین لحظه های زندگی ما که شاید هرگز به صورت خوداگاه به یادش نیاریم همین ارتباط بی نظیراست.

مادر تمام سلول هایش مراقب ماست ،قلب ما با قلب او می تپد از او تغذیه می کنیم در اوج امنیت هستیم و در حقیقت عشق اصیل و واقعی و یکی بودن را تجربه می کنیم اما ناگهان از این ارامش و اتصال کنده می شویم،بند ناف را جدا می کنند و به دو انسان جدا تبدیل می شویم و این اغاز تنهایی ماست....

اولین زخمی که همه ی انسان ها در زندگیشون تجربه می کنند رنج و زخم این جداییست جایی که اتصال از بین می رود و تنهایی را با تمام وجود حس می کنند ...

و ما تا اخر عمر در جستجوی چشیدن دوباره ی ان حس عمیق و ناب هستیم، به دنبال یکی شدن .. اما این کجا و آن کجا....»

دیبا زاهدی