بهنوش طباطبایی این عکس را در استوری اینستاگرامش منتشر کرد.

 

بهنوش طباطبایی