شبنم مقدمی در پستش نوشت:

به دنیا آمدن ِ آدم های خوب ِ روزگار همیشه مبارکه و در زادروزشون مبارک تر!

کم داریم آدم هایی که مثل ِ تو دنیا و آدم هایش را این قدر مهربانانه نگاه کنن...برای همه خیر بخوان، تلاش کنن پا کج نگذارن و قدم جز به راه شرافت برندارن...به خودت افتخار کن خوش تیپ! خدا برات بهترین ها رو بخواد ...تولدت مبارک!

مبارک ِ من و همه ...همه ی کسانی که براشون این قدر دوست داشتنی هستی...به خودت افتخار کن که این قدر محبوبی...این قدر درستی ...خوش به حالت...تولدت مبارک.

علیرضا_آرا

شبنم مقدمی و علیرضا آرا