الهام پاوه نژاد با انتشار این عکس ها نوشت:

راه عشق سخت است و دشوار

هنگامی که عشق ، تو را به اشارتی فرا می‌خواند

رهرو عشق باش

عاشق شو...

تیغ‌های نهفته عشق

تو را خسته می‌کند!

نوای عشق،

بسانِ تند باد شمال

در باغ رویاها

تو را آشفته می‌کند

اما عاشق شو.....

 

1

2