محمد مسلمی ، که سال‌هاست به همراه علی فروتن و حمید گلی تحت عنوان « عموهای فیتیله‌ای » در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می‎کند، پست قابل توجه و تأملی را در صفحه‌اش به اشتراک گذاشت.

"تابلو نقاش را ثروتمند کرد

شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد

کارگردان جایزه ها را درو کرد

و هنوز سر همان چهار راه واکس می زند کودکی که بهترین سوژه شد ."

 

پست جدید عموهای فیتیله ای

پست جدید عموهای فیتیله ای