با پخش سه قسمت از سریال قورباغه طرفداران این سریال هر روز بیشتر می‌شود تاجایی ک در اسلامشهر برای حمایت از هومن سیدی بیلبورد زده‌اند!

قورباغه به کارگردانی و نویسندگی هومن سیدی هر دوشنبه ساعت ٨ شب از رسانه های اینترنتی منتشر می‌شود.

 

1

2