بهرام افشاری در پستش نوشت:

فیلم (صحنه زنی) به کارگردانی علیرضا صمدی در جشنواره فجر

به امید ایجاد شرایطی مطلوب برای اکران مردمی در جشنواره

عکس:اردلان آذرمی

بهرام افشاری