حامد بهداد با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:

آخرش همه مون یه روزی میفهمیم که بهترین جای ممکن، طبیعتِ بکرِ خداست واسه ریلکس بودن... منکه دیگه زندگیم کاملا تو طبیعته

حامد بهداد