الناز شاکردوست با انتشار این عکس نوشت:

لبخند از پشت ماسک بزنیم

ماسک بزنیم

 

الناز شاکردوست