نیروانا قاسم خانی دختر مهراب قاسم خانی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

1