اتابک نادری ، بازیگر سینما و تلویزیون که چندی پیش مادر خود را از دست داد، امروز با ابراز دلتنگی برای مادر مرحومش، پستی را در صفحه مجازی‌اش به اشتراک گذاشته و نوشته است:

"تماسی که دیگر بی پاسخ می ماند. از مرداد ماه که مادر دنیای خود عوض کرده شاید باورتان نشود دو روز است عین بچه ننور دل تو دلم نبود که به مادرم زنگ بزنم در دلتنگی این روزها می خواستم یکبار دیگر صدایش را، دعا گویی اش را ، احوالپرسی اش را بشنوم با اینکه کار سختی نبود ولی دستم به گوشی نمی رفتم ، امروز از لیست شماره ها نام (مادر) را انتخاب کردم چشمانم را بستم و مثل همیشه منتظر صدایش ماندم بوق زد زد زد ((مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد))  و من باز به خودم آمدم گفتم ... ای وای مادرم ... مادر حلالم کن. دلم گرفته بود قصد ناراحت کردن نداشتم روح تمامی مادران آسمانی شاد و نفس تمامی مادران ایران زمین گرم باد."

 

 

دلتنگی اقای بازیگر برای مادرش