امیر مقاره ، خواننده جوان موسیقی پاپ که همراه با رهام هادیان تحت عنوان « ماکان بند » فعالیت می‌کند، استوری قابل تأمل زیر را در صفحه مجازی‌اش به اشتراک گذاشت.

 

استوری قابل تامل خواننده ماکانبند